37/200 w prawie własności nieruchomości gruntowej w Tarnowie - Lewandowski Kancelaria

Przedmiotem sprzedaży jest nabycie udziału w wysokości 37/200 w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 435 m2 położonej w Tarnowie, przy ul. Kochanowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą o nr KW TR1T/00149394/0 wraz z przynależnymi budynkami garażowymi.

Cena wywoławcza: 8 676,50 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 50/100)

Termin składania ofert: 8 luty 2022 roku

Do pobrania: Regulamin, Operat

Ważne informacje:

1. Oferty można składać osobiście lub przez pełnomocnika po uprzednim umówieniu się pod nr tel. 515 240 295 lub  22 642 58 61w Kancelarii Notarialnej Magdalena Gałwiaczek,
Bożena Porębska-Musselmann S.C, 02-910 Warszawa, ul. Goraszewska 31 lok. 12 (brak możliwości złożenia oferty w drodze korespondencyjnej);
2. Koszt sporządzenia protokołu z przyjęcia dokumentu do depozytu notarialnego oraz koszt przechowywania oferty w depozycie notarialnym ustalone zgodnie
z §10 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ponosi oferent;
3. Z czynności otwarcia ofert sporządzony zostanie protokół, którego koszty sporządzenia ustalone zgodnie z §10 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ponosi oferent, którego oferta zostanie wybrana.
4. Koszty sporządzenia protokołów z wydania dokumentów z depozytu notarialnego oraz z aukcji ustalone zgodnie z §10 oraz §6 pkt 12 w zw. z §3 w zw. z §2 ust. 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ponosi oferent, którego oferta zostanie wybrana.
DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.