Aplikant adwokackiAleksandra Kowalczyk

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Słuchaczka studiów podyplomowych z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pracę magisterską pod tytułem: Przygotowana likwidacja na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, napisała pod kierunkiem prof. Anny Hrycaj. Studia ukończyła z wyróżnieniem z uwagi na szczególne osiągnięcia w nauce. Wielokrotnie nagradzana stypendium rektora. Laureatka II miejsca w konkursie krasomówczym organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Aleksandra Kowalczyk specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Posiada doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych. Interesuje się zagadnieniami z zakresu pre – packu, zabezpieczenia majątku oraz bezskuteczności czynności prawnych.

Autorka publikacji naukowej z zakresu prawa upadłościowego: Instytucja przygotowanej likwidacji – problemy praktyczne (Monitor Prawa Handlowego 3/2021).

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/06/Aleksandra-Kowalczyk-e1623880314124.jpg

SKONTAKTUJ SIĘAleksandra Kowalczyk

Aplikant adwokacki
Adres
ul. Ciechocińska 26
02-924 Warszawa
Telefon
+48 22 299 74 78
E-mail
aleksandra.kowalczyk
@lewandowskikancelaria.pl
DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved. ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa.