Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, adwokatPaweł Lewandowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie (aplikację adwokacką odbył pod patronatem adwokat Grażyny Ziembińskiej). Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobył współpracując z Kancelarią Zimmerman i Wspólnicy Sp. k. (w latach 2013-2014) oraz jako asystent syndyka (w latach 2011-2013).

Licencję syndyka (nr 735), obecnie kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, Paweł Lewandowski uzyskał w lipcu 2014 roku. Od tego czasu pełnił funkcję syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego lub kuratora w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych wobec podmiotów gospodarczych z różnych sektorów, oraz kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych wobec konsumentów.

Paweł Lewandowski prowadził również postępowania restrukturyzacyjne jako nadzorca sądowy lub zarządca. Był nadzorcą sądowym w jednym z pierwszych przyspieszonych postępowań układowych toczących się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy. Co więcej, pełnił funkcję nadzorcy sądowego w dwóch postępowaniach restrukturyzacyjnych wobec emitentów obligacji, w których liczba wierzycieli przekraczała 100 podmiotów. Wyróżnia się również doświadczeniem w prowadzeniu przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack).

Współautor publikacji z zakresu prawa upadłościowego:

  • Restrukturyzacja i upadłość. Zagadnienia praktyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2018
  • Uprawnienia wierzyciela w razie ogłoszenia upadłości dłużnika wekslowego, Monitor Prawa Bankowego nr 03 (40), marzec 2014
  • Kaucja gwarancyjna w kontraktach budowlanych – stosowanie i pozycja w przypadku upadłości układowej, Monitor Prawa Bankowego nr 06 (43), czerwiec 2014.
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/06/2021_05_27_MLd_8235_p_2x3_s-e1623877709302.jpg

SKONTAKTUJ SIĘPaweł Lewandowski

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, adwokat
Adres
ul. Ciechocińska 26
02-924 Warszawa
Telefon
+48 22 299 74 78
E-mail
pawel.lewandowski
@lewandowskikancelaria.pl
DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.