Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, adwokatPaweł Lewandowski

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, adwokat, członek warszawskiej Izby Adwokackiej (aplikację adwokacką odbył pod patronatem adwokat Grażyny Ziembińskiej), honorowy Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Licencję syndyka (nr 735) uzyskał w 2013 roku, a w 2014 r. założył własną kancelarię. W 2020 r. jako jeden z pierwszych w Polsce uzyskał tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, co pozwala mu na prowadzenie postępowań wobec dużych przedsiębiorstw, spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Paweł Lewandowski pełnił funkcję syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego lub kuratora w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych wobec podmiotów gospodarczych z różnych sektorów, oraz ponad 200 postępowaniach upadłościowych wobec konsumentów.

Paweł Lewandowski prowadził również postępowania restrukturyzacyjne jako nadzorca sądowy lub zarządca. Był nadzorcą sądowym w jednym z pierwszych przyspieszonych postępowań układowych toczących się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy. Co więcej, pełnił funkcję nadzorcy sądowego w dwóch postępowaniach restrukturyzacyjnych wobec emitentów obligacji, w których liczba wierzycieli przekraczała 100 podmiotów. Wyróżnia się również doświadczeniem w prowadzeniu przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack).

Współautor publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej i Uniwersytecie Jagielońskim.

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/06/2021_05_27_MLd_8235_p_2x3_s-e1623877709302.jpg

SKONTAKTUJ SIĘPaweł Lewandowski

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, adwokat
Adres
ul. Ciechocińska 26
02-924 Warszawa
Telefon
+48 22 299 74 78
E-mail
pawel.lewandowski
@lewandowskikancelaria.pl
DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved. ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.