Nasza kancelaria

Kancelaria Pawła Lewandowskiego zapewnia pełne wsparcie w zakresie prawa upadłościowego, cywilnego i gospodarczego. Pomaga firmom i osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub próbują odzyskać swoje należności.

RESTRUKTURYZACJA

Usługi dla dłużników:
 • Analiza stanu prawnego przedsiębiorstwa, której celem jest ustalenie możliwości wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego;
 • Wybór właściwego postępowania restrukturyzacyjnego;
 • Sporządzenie wniosku restrukturyzacyjnego;
 • Reprezentacja w toku postępowania restrukturyzacyjnego przed sądem, wierzycielami i urzędami;
 • Sporządzenie wstępnego planu restrukturyzacyjnego oraz planu restrukturyzacyjnego;
 • Pełnienie funkcji nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy.
Usługi dla wierzycieli:
 • Reprezentacja w toku postępowania restrukturyzacyjnego, w tym również na zgromadzeniach wierzycieli oraz na radzie wierzycieli;
 • Doradztwo w kwestii zawarcia układu z dłużnikiem, oceny jego ryzyka oraz opłacalności zawartych w nim propozycji.

Upadłość przedsiębiorcy

Usługi dla dłużników:
 • Analiza stanu prawnego przedsiębiorstwa – jej celem jest ustalenie dopuszczalności ogłoszenia upadłości;
 • Analiza stanu prawnego, która pomoże ustalić, czy możliwe będzie umorzenie zobowiązań po zakończeniu postępowania upadłościowego (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);
 • Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • Przeprowadzenie przygotowanej likwidacji (tzw. „pre-pack”);
 • Obrona przed ogłoszeniem upadłości, gdy wniosek złożył wierzyciel;
 • Reprezentacja w toku postępowania upadłościowego przed sądem, syndykiem i wierzycielami;
 • Sporządzenie wniosku o ustalenie planu spłat i umorzenie zobowiązań;
 • Obrona przed orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Obrona przed odpowiedzialnością majątkową członków zarządu i reprezentantów.
Usługi dla wierzycieli:
 • Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika;
 • Zgłoszenie wierzytelności oraz reprezentacja wierzyciela w toku ustalenia listy wierzytelności (sprzeciw od listy wierzytelności, zażalenie na postanowienie w przedmiocie sprzeciwu);
 • Sporządzenie wniosku o wyłączenie z masy upadłości i reprezentacja w postępowaniu;
 • Reprezentacja na zgromadzeniu wierzycieli oraz na radzie wierzycieli;
 • Reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka

Głównym celem upadłości konsumenckiej jest umorzenie zobowiązań upadłego. Ogłoszenie upadłości to nie tylko szansa na pozbycie się długów, ale także na nowy początek. Nasza pomoc w tego typu postępowaniach może w szczególności polegać na:
 • Sprawdzeniu, czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie możliwe;
 • Sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • Reprezentacji w toku postępowania upadłościowego przed sądem, syndykiem i wierzycielami;
 • Sporządzeniu wniosku o wypłatę środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego;
 • Sporządzeniu wniosku o określenie planu spłat wierzycieli lub wniosku o umorzenie zobowiązań upadłego bez określenia planu spłat.

Obsługa biznesu

Kancelaria wspiera spółki i osoby prowadzące działalność gospodarczą na każdym etapie rozwoju biznesu. Nasza pomoc może polegać na:
 • Doradztwie w zakresie doboru odpowiedniej formy prawnej;
 • Zakładaniu spółek;
 • Sporządzaniu wniosków KRS;
 • Windykacji należności;
 • Sporządzaniu i analizie umów;
 • Prowadzeniu spraw sądowych.

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy usługi na rzecz osób fizycznych z zakresu prawa cywilnego. Reprezentujemy klientów przed sądem, pomagamy w negocjacjach i mediacjach oraz udzielamy porad prawnych. Prowadzimy:
 • Postępowania sporne;
 • Postępowania spadkowe;
 • Sprawy o zasiedzenie nieruchomości;
 • Sprawy o zniesienie współwłasności.
Paweł Lewandowski
Adwokat, Syndyk, Doradca Restrukturyzacyjny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie (aplikację adwokacką odbył pod patronatem adwokat Grażyny Ziembińskiej). Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobył współpracując z Kancelarią Zimmerman i Wspólnicy Sp. k. (w latach 2013-2014) oraz jako asystent syndyka (w latach 2011-2013).

Licencję syndyka (nr 735), obecnie doradcy restrukturyzacyjnego, Paweł Lewandowski uzyskał w lipcu 2014 roku. Od tego czasu pełnił funkcję syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego lub kuratora w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych wobec podmiotów gospodarczych z różnych sektorów, oraz kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych wobec konsumentów.

Paweł Lewandowski prowadził również postępowania restrukturyzacyjne jako nadzorca sądowy lub zarządca. Był nadzorcą sądowym w jednym z pierwszych przyspieszonych postępowań układowych toczących się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy. Co więcej, pełnił funkcję nadzorcy sądowego w dwóch postępowaniach restrukturyzacyjnych wobec emitentów obligacji, w których liczba wierzycieli przekraczała 100 podmiotów. Wyróżnia się również doświadczeniem w prowadzeniu przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack).

Współautor publikacji z zakresu prawa upadłościowego:

 • Restrukturyzacja i upadłość. Zagadnienia praktyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2018
 • Uprawnienia wierzyciela w razie ogłoszenia upadłości dłużnika wekslowego, Monitor Prawa Bankowego nr 03 (40), marzec 2014
 • Kaucja gwarancyjna w kontraktach budowlanych – stosowanie i pozycja w przypadku upadłości układowej, Monitor Prawa Bankowego nr 06 (43), czerwiec 2014.

kontakt

Kancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego

Paweł Lewandowski

ul. Ojcowska 1, 02-918 Warszawa

tel. : +48 22 651 80 94

e-mail: kancelaria@lewandowskikancelaria.pl

NIP: 521 349 45 95

Skontaktuj się z nami
Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę cookies.