Wpływ upadłości Getin Noble Bank na kredyty frankowe - Lewandowski Kancelaria

W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku. Jest to istotna informacja dla wszystkich, którzy wzięli w tym banku kredyty we frankach szwajcarskich.

Dotychczas jednym z podstawowych narzędzi w procesie odzyskiwania nienależnie wpłaconych bankowi pieniędzy był pozew, który powodował wszczęcie postępowania cywilnego. Na etapie postępowania po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku odpowiednikiem pozwu jest zgłoszenie wierzytelności.

Niezgłoszenie wierzytelności nie powoduje wygaśnięcia wierzytelności, jednak w praktyce jej zaspokojenie będzie niemożliwe. Wyklucza wierzyciela z udziału w postępowaniu i w konsekwencji pozbawia go możliwości uczestnictwa w podziale funduszów masy upadłości.

Komu i w jakim terminie zgłasza się wierzytelność?

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się syndykowi wyznaczonemu w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych w terminie 30 dni licząc od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości banku w tym systemie.

Zgłoszenie wierzytelności, aby rzeczywiście było kompletne, musi odpowiadać wymogom przewidzianym w przepisach kodeksu postępowania cywilnego oraz prawa upadłościowego, czyli musi jednocześnie spełniać wymogi przewidziane dla pisma procesowego oraz wymogi szczególne zgłoszenia wierzytelności.

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonywać zgodnie z formularzem elektronicznym zamieszczonym w KRZ, przy zachowaniu wszystkich wymogów wskazanych w przepisach obowiązujących. W celu założenia konta w systemie KRZ na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości można odszukać właściwe filmy instruktażowe. W razie wątpliwości z wypełnianiem formularza zgłoszenia wierzytelności zachęcamy do skorzystania z pomocy profesjonalistów.

Na co kredytobiorca powinien zwrócić szczególną uwagę?

Zachowanie wyżej wspomnianego terminu 30 dni na zgłoszenie wierzytelności oraz poprawne wypełnienie formularza zgłoszenia wierzytelności są szczególnie istotne dla kredytobiorców frankowych.

Zgłoszenie wierzytelności względem banku powinno zawierać oświadczenie o potrąceniu, na podstawie którego dojdzie do rozliczenia wzajemnych roszczeń. Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego możliwe jest jedynie jednokrotne potrącenie wzajemnych roszczeń. Spóźnione potrącenie jest natomiast niedopuszczalne.

Jakie będą dalsze konsekwencje ogłoszenia upadłości?

Po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności syndyk masy upadłości przystąpi do analizy zgłoszeń zarówno pod kątem ewentualnych braków formalnych, jak i zasadności żądania. W przypadku umów, które zawierają niedozwolone klauzule umowne, powinny być one zakwalifikowane jako nieważne jeżeli kredytobiorca skutecznie zgłosi żądanie zwrotu wpłaconych tytułem umowy kredytu kwot.

Następnie po sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności syndyk Getin Noble Banku sporządzi listę wierzytelności. Ewentualne negatywne dla kredytobiorcy rozstrzygnięcie syndyka przejawiające się w odmowie umieszczenie wierzytelności na liście wierzytelności może być kwestionowane sprzeciwem, a następnie zażaleniem.

W braku zgłoszenia ze strony kredytobiorcy wierzytelności, a następnie nieujęcia na liście wierzytelności, umowa o kredyt frankowy powinna być przez niego wykonywana zgodnie z umową.

Podsumowanie

Z perspektywy kredytobiorców frankowych najważniejsze jest staranne zgłoszenie swojej wierzytelności w toku postępowania upadłościowego Getin Noble Banku oraz zachowanie terminu na dokonanie zgłoszenia wierzytelności, a także prawidłowe sformułowanie oświadczeń o potrąceniu.

Jako kancelaria specjalizująca się w prawie upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym świadczymy kompletną pomoc w zakresie procesu zgłoszenia wierzytelności. Zachęcamy do kontaktu.

Paulina  Sikora

Aplikant radcowski

 

Tagi: jak zgłosić wierzytelność getin noble bank dla kredytu we frankach, kredyt we frankach getin noble bank co robić po ogłoszeniu upadłości, frankowicze getin bank co z pieniędzmi, getin noble bank a frankowicze, getin bank co z frankowiczami?

DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved. ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.