Prawnik prawo restrukturyzacyjne Warszawa | Lewandowski

Kancelaria specjalizuje się w przeprowadzaniu przedsiębiorców przez procedurę sądowej restrukturyzacji oraz postępowania o zatwierdzenie układu, które w znacznej mierze odbywają się bez udziału sądu.
WYJŚCIE Z DŁUGÓW

Restrukturyzacja
oraz pre-pack

RESTRUKTURYZACJA

Kancelaria specjalizuje się w przeprowadzaniu przedsiębiorców przez procedurę sądowej restrukturyzacji. Na wstępnym etapie przygotowujemy analizę prawno-finansową zadłużonego przedsiębiorstwa, której efektem jest spójna strategia restrukturyzacji. Wspólnie z Klientem dobieramy odpowiednią procedurę restrukturyzacyjną spośród obecnie dostępnych, tj.:

– postępowanie sanacyjne,

– przyspieszone postępowanie układowe,

– postępowanie układowe,

– postępowanie o zatwierdzenie układu.

Kancelaria przygotowuje wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i wspiera Klienta w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych na potrzeby postępowania w tym planu restrukturyzacyjnego. Reprezentujemy Klienta przed sądem restrukturyzacyjnym, organami administracji i wierzycielami.

Pomagamy również wierzycielom w zabezpieczeniu ich interesów w toku restrukturyzacji, reprezentując ich na radach wierzycieli lub zgromadzeniach wierzycieli.

PRE-PACK

Pre-pack (przygotowana likwidacja) to sposób na restrukturyzację przedsiębiorstwa przeprowadzany w ramach postępowania upadłościowego. Ideą tego postępowania jest sprzedaż przedsiębiorstwa lub wartościowych składników dłużnika niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości na rzecz inwestora wskazanego jeszcze przed rozpoznaniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Celem pre-packu jest zachowanie ciągłości przedsiębiorstwa. Umożliwia to zachowanie miejsc pracy i łańcuchu dostaw.

Co istotne, nabywane mienie jest wolne od obciążeń. Przenoszone są zatem same aktywa bez zobowiązań.

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz dłużników, wierzycieli jak i inwestorów.

DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved. ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.