Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostaje na dłużej - Lewandowski Kancelaria

Prezydent RP w dniu 9 czerwca 2021 r. podpisał ustawę z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw. Tym samym do dnia 30 listopada 2021 r. wydłużony został okres obowiązywania przepisów dotyczących uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. W dniu 1 grudnia 2021 r. wejdą zaś w życie zmiany w Prawie restrukturyzacyjnym i inne planowane zmiany oraz wdrożony zostanie Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Jak informowaliśmy w poprzednim wpisie przedłużenie okresu, w którym przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego zależało już tylko od podpisu Prezydenta RP. Przypomnijmy, że pierwotnie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wprowadzone ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-10 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1086, dalej jako: Ustawa z 19 czerwca 2020 r.) miało funkcjonować jedynie do końca czerwca 2021 r. Ze względu jednak na popularność tego postępowania zaplanowano, iż funkcjonujące w obecnym kształcie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostanie wydłużone, a sprawdzone już mechanizmy poddane modyfikacjom wejdą na stałe do postępowania restrukturyzacyjnego od grudnia 2021 r. Celem wprowadzanych do Prawa restrukturyzacyjnego zmian jest zwiększenie transparentności postępowania restrukturyzacyjnego, a także usprawnienie postępowania restrukturyzacyjnego.

Na szczególną uwagę zasługuje to, iż przyjęta ustawa umożliwia dostosowanie rozwiązań zawartych m.in. w Prawie upadłościowym do rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, tak aby umożliwić obsługę postępowania upadłościowego prowadzonego wobec osób fizycznych, w szczególności nieprowadzących działalności gospodarczej, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w którym tworzy się i przetwarza akta sprawy. Ma to doprowadzić do tego, aby jedynym narzędziem do składania pism i dokumentów w postępowaniach upadłościowych, a także restrukturyzacyjnych był system teleinformatyczny obsługujący postępowanie sądowe.

Potrzebujesz kompletnej pomocy w zakresie prowadzenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego?

Napisz do nas: kancelaria@lewandowskikancelaria.pl lub zadzwoń +48 22 299 74 78

Izabela Wardaszko

DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved. ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.