Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców - Lewandowski Kancelaria

Ustawa z dnia 27 lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz.U. 2020 poz. 1298; dalej jako: ustawa) wprowadziła trzy formy udzielenia pomocy przedsiębiorcom: pomoc na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne oraz pomoc na restrukturyzację.

Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców przyznawana jest na wniosek Przedsiębiorcy.

 

Kto może skorzystać z pomocy?

O pomoc publiczną w celu ratowania lub restrukturyzacji może się starać mikro, mały i średni przedsiębiorca (a w określonych sytuacjach także duży przedsiębiorca) będący w trudnej sytuacji ekonomicznej. Ponadto, przedsiębiorca musi działać w danym sektorze gospodarki w okresie co najmniej 3 lat przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

Z możliwość uzyskania pomocy publicznej na gruncie niniejszej ustawy wykluczeni zostali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalności gospodarczą w branży hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla, a także w sektorze finansowym oraz przedsiębiorcy prowadzący działalności gospodarczą na rynku, na którym występuje lub może występować długookresowa strukturalna nadprodukcja. Dodatkowym warunkiem umożliwiającym ubieganie się o pomoc publiczną jest upływ 10 lat od momentu udzielenia ostatniej pomocy.

 

Rodzaje pomocy

Tak jak zostało to wskazane na wstępie, ustawa przewiduje trzy rodzaje pomocy.

Pomoc na ratowanie udzielana jest na okres opracowania planu restrukturyzacyjnego lub likwidacji działalności na okres maksymalnie 6 miesięcy i ma formę pożyczki. Udzielenie pomocy może zostać uzależnione od ustanowienia zabezpieczania na składnikach majątku przedsiębiorcy.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane jest na czas niezbędny do o wdrożenia działań restrukturyzacyjnych na okres maksymalnie 18 miesięcy. Udzielnie tej pomocy uwarunkowane jest wdrożeniem uproszczonego planu restrukturyzacyjnego i przyznawane jest w formie pożyczki.

Pomoc na restrukturyzację przyznawana jest w celu realizacji planu restrukturyzacji, który umożliwi przedsiębiorcy długookresową zdolność do konkurowania na rynku. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć plan restrukturyzacji oraz przewidzieć scenariusz alternatywny – obejmujący, działania niebędące pomocą na restrukturyzację oraz wskazujący, że bez pomocy publicznej nie uda się zapobiec trudnościom społecznym lub nastąpi to w znacząco mniejszym stopniu. Pomoc na restrukturyzację może jedynie stanowić uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy (wynoszącego co najmniej 50% kosztów restrukturyzacji) i przyznawana jest w następujących formach: pożyczka, objęcie udziałów/akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, objęcie obligacji itp.

 

Jak skorzystać z pomocy?

 

Niezależnie od tego na jaki rodzaj pomocy przedsiębiorca się zdecyduje – niezbędne jest wystąpienie z wnioskiem do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie. Wniosek taki można złożyć osobiście w siedzibie urzędu, wysłać pocztą, a także można go złożyć za pośrednictwem e-PUAPu.

Po dostarczeniu kompletnego wniosku, niezawierającego braków formalnych – Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

 

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń: 22 299 74 78 lub napisz na adres: kancelaria@lewandowskikancelaria.pl

 

Alicja Dobosz-Jóźwik

Aplikant adwokacki

DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved. ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.