HomeCategory

Archiwa: Blog - Lewandowski Kancelaria

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/11/co-daje-upadlosc-konsumencka-1158x640.png

Wielu z nas pamięta film „Komornik” w reżyserii Feliksa Falka. Tytułowy bohater, w tej roli znakomity i wyjątkowo przekonywający Andrzej Chyra, bezkompromisowy egzekutor długów, pojawiając się u dłużników budził lęk, złość, a nierzadko i agresję. Obraz przedstawiający dwa dni z życia Lucjana Bohme jest oczywiście na potrzeby filmu nieco przerysowany, ma widzem wstrząsnąć, ale też...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/11/post2-1158x640.png

W niniejszym artykule chcę przedstawić proces rozpatrywania zasadności zgłoszonych wierzytelności w postępowaniu upadłościowym z punktu widzenia syndyka masy upadłości i wskazać, jakie są najczęstsze przyczyny odmowy ich uznania. Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym pełni funkcję analogiczną do powództwa w procesie cywilnym i tak jak ono wymaga rozstrzygnięcia, choć w tym wypadku nie przez sąd, lecz...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/11/czy-syndyk-moze-przyjsc-do-domu-1158x640.png

Ogłoszenie upadłości dłużka to dopiero początek drogi do oddłużenia. Upadły musi przejść przez cały proces postępowania upadłościowego, który jest realizowany przez syndyka. To właśnie syndyk ma bezpośredni wpływ na przebieg postępowania upadłościowego i to od niego w znacznej mierze zależy, jak długo będzie prowadzone postępowanie upadłościowe oraz czy zostanie osiągnięty cel postępowania. W przypadku osób...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/10/post_kancelaria-1158x640.png

Jednym z podstawowych narzędzi w procesie odzyskiwania należności jest pozew, który powoduje wszczęcie postępowania cywilnego. W przypadku uzyskania wyroku zasądzającego roszczenie, a następnie braku jakiejkolwiek reakcji ze strony dłużnika, kolejnym etapem jest złożenie wniosku egzekucyjnego do właściwego komornika. Niejednokrotnie jednak okazuje się, że działania te nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, a egzekucja  z majątku dłużnika okazuje...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/09/post1-1158x640.png

Informacje o terminie oraz lokalizacji w której przeprowadzone zostanie otwarcia ofert znajdziemy, tak jak każdą ważną informację, w regulaminie danej sprzedaży. Co za tym idzie, te informacje znane są od dnia ogłoszenia konkursu ofert. Tak jest też w przypadku licytacji. Syndyk zarządzi przeprowadzenie licytacji jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca wymogi formalne regulaminu....

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/09/grafika-1158x640.png

Skarga pauliańska służy wierzycielom, którzy mają podejrzenia, że dłużnik ukrywa lub upłynnia swój majątek i ma za zadanie chronić wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Skarga pauliańska jest uprawnieniem wierzycieli do żądania od osoby trzeciej, która uzyskała korzyść majątkową, uznania czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną w stosunku do nich. Niezbędne jest tutaj wykazanie,...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/05/art2-1158x640.png

O ile wspólnik w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcjonariusz w spółce akcyjnej nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, to już pełnienie funkcji członka zarządu, najczęściej dumnie nazywanego prezesem lub wiceprezesem, wiąże się z istotnym ryzykiem osobistej, majątkowej odpowiedzialności za zobowiązania zarządzanego podmiotu. Źródłem odpowiedzialności jest art. 299 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku członków zarządu...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/03/KRZ-1158x640.png

Krajowy Rejestr Zadłużonych to nowe narzędzie do prowadzenia i obsługi postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ale też baza danych o podmiotach niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Mamy XXI wiek, ogólnoświatową cyfryzację i postęp technologiczny. We współczesnym świecie nie możemy jednak zapominać, że istnieje takie zjawisko, jak tzw. wykluczenie cyfrowe. Można przez to rozumieć brak lub ograniczoną możliwość...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/03/wierzytelnosc-1158x640.png

Jednym z podstawowych celów postępowania upadłościowego jest windykacja, mająca służyć ogółowi wierzycieli i prowadzić do wspólnego dochodzenia roszczeń. Zasadniczo niemożliwe jest jednak dochodzenie jakichkolwiek roszczeń bez aktywnego udziału wierzyciela w procesie odzyskiwania należności. Na etapie postępowania po ogłoszeniu upadłości dłużnika podstawowym narzędziem dochodzenia wierzytelności jest zgłoszenie wierzytelności. Pełni ono analogiczną funkcję do wytoczenia powództwa w...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/02/krs3-1158x640.png

Z dniem 1 grudnia 2021 roku weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jest to swoista „rewolucja” w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Zmiany dla szeregu podmiotów są znaczące i warto zapoznać się z podstawowymi założeniami w tej nowej rzeczywistości. Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych powstała po wieloletnich...

DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved. ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa.