HomeCategory

Archiwa Blog - Lewandowski Kancelaria

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2023/11/Pawel-BLOG-5-1158x640.jpg

Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości. W skład masy upadłości wchodzi także mienie nabyte przez upadłego w trakcie trwania postępowania upadłościowego. Zgodnie z art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 23 lutego 2003 roku prawo upadłościowe (dalej: PU): ?Po obwieszczeniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości banki, w których upadły ma rachunki bankowe,...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2023/07/Pawel-BLOG-1-1158x640.jpg

W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku. Jest to istotna informacja dla wszystkich, którzy wzięli w tym banku kredyty we frankach szwajcarskich. Dotychczas jednym z podstawowych narzędzi w procesie odzyskiwania nienależnie wpłaconych bankowi pieniędzy był pozew, który powodował wszczęcie postępowania cywilnego. Na etapie postępowania...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2023/07/Pawel-BLOG-1158x640.jpg

Syndyk, jako organ postępowania upadłościowego zobowiązany jest do prawidłowego realizowania nałożonych na niego obowiązków. Nieprawidłowości w tym zakresie stanowią przyczynek do złożenia skargi na jego działania bądź zaniechania. Prawidłowy bieg postępowania upadłościowego jest warunkowany odpowiednim realizowaniem obowiązków nałożonych na syndyka przez ustawodawcę. W przypadku, gdy nie wywiązuje się on ze swoich powinności, bądź wykonuje je...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2023/07/Pawel-BLOG-4-1158x640.jpg

Upadłość konsumencka jest specjalną procedurą sądową, która umożliwia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oddłużenie, w sposób dostosowany do ich możliwości zarobkowych i majątkowych, otwierając im tym samym szansę na rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu. Warto jednak pamiętać, że już we wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnik ma obowiązek ujawnienia wszystkich dochodów oraz innych składników majątku. Zatajenie...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2023/07/Pawel-BLOG-3-1158x640.jpg

Choć dla wielu zagadnienie świadczeń rodzinnych, innych niż popularne ?500+?, może wydawać się odległe, to jednak w Polsce jest spora rzesza beneficjentów korzystająca z tego rodzaju wsparcia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 roku na świadczenia rodzinne, mające na celu finansowe wsparcie rodzin z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, przeznaczono 11 mld zł, czyli o...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2023/02/Pawel-BLOG-2-1158x640.jpg

Informujemy, że w dniu 23 maja 2023 roku zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych dot. TXM S.A. w upadłości został złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Wydziału Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (?FGŚP?). Przez najbliższe tygodnie trwać będzie szczegółowa weryfikacja złożonego wykazu i załączonej dokumentacji pracowniczej, najpierw formalna, a następnie merytoryczna i rachunkowa, podczas której syndyk...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2023/04/Pawel-BLOG-1-1158x640.jpg

Postępowanie restrukturyzacyjne służy uniknięciu ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy przez umożliwienie mu zawarcia układu z wierzycielami. Otwarcie restrukturyzacji dłużnika wiąże się z zakazem regulowania zobowiązań układowych, które powstały przed datą otwarcia restrukturyzacji. Zobowiązania te docelowo zostaną poddane restrukturyzacji na podstawie propozycji układowych w przypadku gdy układ zostanie przyjęty przez wierzycieli, a następnie zatwierdzony przez sąd. Głosowanie nad...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2023/04/Pawel-BLOG-1158x640.jpg

W przypadku upadłości konsumenckiej umorzenie zadłużenia jest ? z punktu widzenia upadłego ? zasadniczym motywem rozpoczynania procedury upadłościowej. Po sprzedaży majątku, o ile jakikolwiek jeszcze był, i wykonaniu 3-letniego planu spłaty wierzycieli, upadły konsument może cieszyć się umorzeniem niespłaconych zobowiązań i rozpocząć niejako od zera, z czystym kontem nowe życie, przynajmniej w aspekcie finansowym. Jak...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2023/02/Pawel-BLOG-2-1158x640.jpg

Paweł Lewandowski, pełniący funkcję zarządcy przymusowego jednej ze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością podaje do publicznej wiadomości, że poszukuje partnera biznesowego do przeprowadzenia transakcji wykupu nieruchomości z umowy leasingu od jednego z banków. Nieruchomość położona jest w atrakcyjnej lokalizacji w dzielnicy Wilanów w Warszawie. Jej szacunkowa wartość wynosi ok. 5,9 mln ? 8 mln zł, a...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2023/02/zatwierdzenie-ukladu-1158x640.jpg

Na zawarciu układu się nie kończy Postępowanie restrukturyzacyjne jest złożonym i wieloetapowym procesem, którego celem zawsze będzie uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Wbrew obiegowej opinii, samo zawarcie układu czy to w toku restrukturyzacji sądowej, czy w wyniku samodzielnego zbierania głosów w postępowaniu o zatwierdzenie układu, nie jest więc...

DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved. ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.