HomeCategory

Archiwa: Blog - Strona 2 z 3 - Lewandowski Kancelaria

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/03/KRZ-1158x640.png

Krajowy Rejestr Zadłużonych to nowe narzędzie do prowadzenia i obsługi postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ale też baza danych o podmiotach niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Mamy XXI wiek, ogólnoświatową cyfryzację i postęp technologiczny. We współczesnym świecie nie możemy jednak zapominać, że istnieje takie zjawisko, jak tzw. wykluczenie cyfrowe. Można przez to rozumieć brak lub ograniczoną możliwość...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/03/wierzytelnosc-1158x640.png

Jednym z podstawowych celów postępowania upadłościowego jest windykacja, mająca służyć ogółowi wierzycieli i prowadzić do wspólnego dochodzenia roszczeń. Zasadniczo niemożliwe jest jednak dochodzenie jakichkolwiek roszczeń bez aktywnego udziału wierzyciela w procesie odzyskiwania należności. Na etapie postępowania po ogłoszeniu upadłości dłużnika podstawowym narzędziem dochodzenia wierzytelności jest zgłoszenie wierzytelności. Pełni ono analogiczną funkcję do wytoczenia powództwa w...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/02/krs3-1158x640.png

Z dniem 1 grudnia 2021 roku weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jest to swoista „rewolucja” w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Zmiany dla szeregu podmiotów są znaczące i warto zapoznać się z podstawowymi założeniami w tej nowej rzeczywistości. Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych powstała po wieloletnich...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/01/zmiany-w-postepowaniu-1158x640.png

Z dniem 1 grudnia 2021 r. weszły w życie przepisy, które zmieniły charakter postępowania o zatwierdzenie układu w prawie restrukturyzacyjnym. Nowe, tzw. postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0., czerpie wiele rozwiązań z poprzednio obowiązującego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0. jest o tyle atrakcyjne dla dłużnika, gdyż pozwala na przeprowadzenie szybkiej restrukturyzacji przy ograniczeniu roli sądu...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/12/zakup-od-syndyka-1158x640.png

Likwidacja masy upadłości, jak powszechnie wiadomo, ma za zadanie zaspokoić wierzycieli Upadłego. Jednak bywa również doskonałą okazją dla oferenta na nabycie nieruchomości, ruchomości lub innych dóbr w korzystnej cenie, czyli często poniżej ceny rynkowej. Jedyne, co trzeba zrobić by wziąć udział w konkursie to złożyć ofertę. Należy jednak zrobić to poprawnie i zgodnie z regulaminem...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/11/kryzys-finansowy23-1158x640.png

Squid Game to serial, który od jakiegoś czasu bije rekordy popularności. Jest to południowokoreańska produkcja Netflixa w reżyserii Hwang Dong-hyuk. Fabuła serialu trzyma w napięciu, pokazuje losy 456 graczy – uczestników gry o prawdziwą fortunę. Z pozoru błahe zadania oparte o zabawy z dzieciństwa okazują się niezwykle bezwzględne, bo przegrana oznacza śmierć. W dość wymowny...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/10/art1-1158x640.png

Instytucja bezskuteczności czynności prawnych ma na celu ochronę masy upadłości przed jej uszczupleniem. Zdarza się, że dłużnik przed ogłoszeniem upadłości chcąc uchronić swój majątek podejmuje działania, które mogą udaremnić lub znacznie ograniczyć zaspokojenie wierzycieli. Z ogłoszeniem upadłości wiąże się wiele konsekwencji, w tym właśnie bezskuteczność niektórych czynności upadłego. Prawo upadłościowe przewiduje kilka rodzajów bezskuteczności: czynności...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/09/EGZEKUCJA-A-UPADLOSC-1158x640.png

Egzekucja a upadłość Kwestie związane z otwarciem postępowania upadłościowego w kontekście wszczętego wcześniej postępowania egzekucyjnego rodzą wiele pytań, m.in.: Czy otwarcie postępowania upadłościowego stanowi dla dłużnika ochronę przed toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi? Co z majątkiem niewypłacalnego dłużnika, który ma zasilić masę upadłości, a wobec którego toczą się postępowania egzekucyjne? Czy jest możliwe ogłoszenie upadłości przy...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/09/ZASPOKOJENIE-POTRZEB-MIESZKANIOWYCH-1158x640.png

ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH UPADŁEGO   Najważniejszym uprawnieniem, jakie przysługuje dłużnikowi w przypadku sprzedaży jego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego przez syndyka w toku postępowania upadłościowego jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Chodzi nie tylko o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych samego upadłego, ale i osób pozostających na jego utrzymaniu. Po wejściu w życie nowych przepisów, krąg osób uprawnionych do...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/09/NIEWYPLACALNOSC2-1158x640.png

Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością Zagrożenie niewypłacalnością Zagrożenie niewypłacalnością jest to stan, w którym sytuacja ekonomiczna dłużnika wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny. Sytuacja ekonomiczna, to nic innego jak aktualny stan finansowy przedsiębiorstwa oraz jego zobowiązania. Na stan finansowy składa się aktualny bilans zysków i strat za dany rok obrotowy, który z kolei...

DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved. ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa.