HomeCategory

Archiwa: Blog - Strona 2 z 4 - Lewandowski Kancelaria

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2023/01/nie-taki-syndyk-straszny-1158x640.png

Kim jest Syndyk? Po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości następuje kolejny etap – właściwe postępowanie upadłościowe. Od tego momentu opiekunem majątku, jak i samego Upadłego staje się Syndyk. Kim jest Syndyk i czy należy się obawiać kontaktu z nim? Jak wygląda pierwsze spotkanie z Syndykiem? Najprościej mówiąc Syndyk jest osobą posiadającą specjalne wykształcenie, umiejętności i...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2023/01/art1_paz-1158x640.png

Każdy, kto zamierza uczestniczyć jako wierzyciel lub dłużnik w postępowaniu upadłościowym bądź restrukturyzacyjnym musi założyć konto w Krajowym Rejestrze Zadłużonym (KRZ). Objęte są nim wszystkie postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, dla których wniosek o otwarcie wpłynął po 1 grudnia 2021 roku. W tych sprawach pisma niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują skutków prawnych. Pisma procesowe...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/12/Wierzytelności-pracownika-w-postępowaniu-upadlościowym-1158x640.png

Ogłoszenie upadłości pracodawcy bez wątpienia wpływa na sytuację jego pracowników. Zdarza się często, że pracownikom przysługuje niewypłacone zaległe wynagrodzenie lub roszczenia z innego tytułu. Syndyk wykonuje wszelkie obowiązki przewidziane przepisami o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Na wstępie należy zaznaczyć, iż zaległości pracodawcy za okres ostatnich 3 miesięcy przed ogłoszeniem upadłości, po dopełnieniu formalności zostaną...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/11/co-daje-upadlosc-konsumencka-1158x640.png

Wielu z nas pamięta film „Komornik” w reżyserii Feliksa Falka. Tytułowy bohater, w tej roli znakomity i wyjątkowo przekonywający Andrzej Chyra, bezkompromisowy egzekutor długów, pojawiając się u dłużników budził lęk, złość, a nierzadko i agresję. Obraz przedstawiający dwa dni z życia Lucjana Bohme jest oczywiście na potrzeby filmu nieco przerysowany, ma widzem wstrząsnąć, ale też...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/11/post2-1158x640.png

W niniejszym artykule chcę przedstawić proces rozpatrywania zasadności zgłoszonych wierzytelności w postępowaniu upadłościowym z punktu widzenia syndyka masy upadłości i wskazać, jakie są najczęstsze przyczyny odmowy ich uznania. Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym pełni funkcję analogiczną do powództwa w procesie cywilnym i tak jak ono wymaga rozstrzygnięcia, choć w tym wypadku nie przez sąd, lecz...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/11/czy-syndyk-moze-przyjsc-do-domu-1158x640.png

Ogłoszenie upadłości dłużka to dopiero początek drogi do oddłużenia. Upadły musi przejść przez cały proces postępowania upadłościowego, który jest realizowany przez syndyka. To właśnie syndyk ma bezpośredni wpływ na przebieg postępowania upadłościowego i to od niego w znacznej mierze zależy, jak długo będzie prowadzone postępowanie upadłościowe oraz czy zostanie osiągnięty cel postępowania. W przypadku osób...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/10/post_kancelaria-1158x640.png

Jednym z podstawowych narzędzi w procesie odzyskiwania należności jest pozew, który powoduje wszczęcie postępowania cywilnego. W przypadku uzyskania wyroku zasądzającego roszczenie, a następnie braku jakiejkolwiek reakcji ze strony dłużnika, kolejnym etapem jest złożenie wniosku egzekucyjnego do właściwego komornika. Niejednokrotnie jednak okazuje się, że działania te nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, a egzekucja  z majątku dłużnika okazuje...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/09/post1-1158x640.png

Informacje o terminie oraz lokalizacji w której przeprowadzone zostanie otwarcia ofert znajdziemy, tak jak każdą ważną informację, w regulaminie danej sprzedaży. Co za tym idzie, te informacje znane są od dnia ogłoszenia konkursu ofert. Tak jest też w przypadku licytacji. Syndyk zarządzi przeprowadzenie licytacji jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca wymogi formalne regulaminu....

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/09/grafika-1158x640.png

Skarga pauliańska służy wierzycielom, którzy mają podejrzenia, że dłużnik ukrywa lub upłynnia swój majątek i ma za zadanie chronić wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Skarga pauliańska jest uprawnieniem wierzycieli do żądania od osoby trzeciej, która uzyskała korzyść majątkową, uznania czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną w stosunku do nich. Niezbędne jest tutaj wykazanie,...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/05/art2-1158x640.png

O ile wspólnik w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcjonariusz w spółce akcyjnej nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, to już pełnienie funkcji członka zarządu, najczęściej dumnie nazywanego prezesem lub wiceprezesem, wiąże się z istotnym ryzykiem osobistej, majątkowej odpowiedzialności za zobowiązania zarządzanego podmiotu. Źródłem odpowiedzialności jest art. 299 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku członków zarządu...

DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved. ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.