HomeCategory

Archiwa: Blog - Strona 2 z 2 - Lewandowski Kancelaria

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/09/EGZEKUCJA-A-UPADLOSC-1158x640.png

Egzekucja a upadłość Kwestie związane z otwarciem postępowania upadłościowego w kontekście wszczętego wcześniej postępowania egzekucyjnego rodzą wiele pytań, m.in.: Czy otwarcie postępowania upadłościowego stanowi dla dłużnika ochronę przed toczącymi się postępowaniami egzekucyjnymi? Co z majątkiem niewypłacalnego dłużnika, który ma zasilić masę upadłości, a wobec którego toczą się postępowania egzekucyjne? Czy jest możliwe ogłoszenie upadłości przy...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/09/ZASPOKOJENIE-POTRZEB-MIESZKANIOWYCH-1158x640.png

ZASPOKOJENIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH UPADŁEGO   Najważniejszym uprawnieniem, jakie przysługuje dłużnikowi w przypadku sprzedaży jego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego przez syndyka w toku postępowania upadłościowego jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Chodzi nie tylko o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych samego upadłego, ale i osób pozostających na jego utrzymaniu. Po wejściu w życie nowych przepisów, krąg osób uprawnionych do...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/09/NIEWYPLACALNOSC2-1158x640.png

Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością Zagrożenie niewypłacalnością Zagrożenie niewypłacalnością jest to stan, w którym sytuacja ekonomiczna dłużnika wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny. Sytuacja ekonomiczna, to nic innego jak aktualny stan finansowy przedsiębiorstwa oraz jego zobowiązania. Na stan finansowy składa się aktualny bilans zysków i strat za dany rok obrotowy, który z kolei...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/09/POMOC-PUBLICZNA-1158x640.png

Ustawa z dnia 27 lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz.U. 2020 poz. 1298; dalej jako: ustawa) wprowadziła trzy formy udzielenia pomocy przedsiębiorcom: pomoc na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne oraz pomoc na restrukturyzację. Pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców przyznawana jest na wniosek Przedsiębiorcy.   Kto...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/09/UPROSZCZONE-POSTEPOWANIE-RESTRUKTURYZACYJNE-1158x640.png

Prezydent RP w dniu 9 czerwca 2021 r. podpisał ustawę z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw. Tym samym do dnia 30 listopada 2021 r. wydłużony został okres obowiązywania przepisów dotyczących uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. W dniu 1 grudnia 2021 r. wejdą zaś w życie zmiany...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/09/CO-DALEJ-Z-UPR.-POSTEPOWANIEM-1158x640.png

Co dalej z uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym? Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostało wprowadzone ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-10 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1086, dalej jako: Ustawa z 19 czerwca 2020...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/09/NADZORCA-UKLADU-1158x640.png

Nadzorca układu – ostatnia deska ratunku?   Korzyści postępowania o zatwierdzenie układu Postępowanie o zatwierdzenie układu (czyli jeden z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych) jest najprostszym i najszybszym sposobem na poprawę sytuacji finansowej dłużnika. Wymaga jednak od zainteresowanego sporej aktywności, wzięcia na siebie ciężaru prowadzenia postępowania oraz podjęcia negocjacji z wierzycielami. Dodatkowo, dłużnik samodzielnie zbiera głosy wierzycieli,...

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/09/WNIOSEK-O-OGLOSZENIE-UPADLOSCI.2png.png

Wniosek o ogłoszenie upadłości Prawo upadłościowe określa wymogi formalne jakie należy spełnić, aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Co ważne, niezastosowanie się do wymogów przewidzianych w przepisach prawa skutkuje wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych, a nawet odrzuceniem wniosku. Niniejsze opracowanie przedstawi, oczywiście w dużym uproszczeniu, jak należy przygotować się do złożenia wniosku o ogłoszenie...

DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved. ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa.