Czy syndyk może wejść od domu? - Lewandowski Kancelaria

Ogłoszenie upadłości dłużka to dopiero początek drogi do oddłużenia. Upadły musi przejść przez cały proces postępowania upadłościowego, który jest realizowany przez syndyka. To właśnie syndyk ma bezpośredni wpływ na przebieg postępowania upadłościowego i to od niego w znacznej mierze zależy, jak długo będzie prowadzone postępowanie upadłościowe oraz czy zostanie osiągnięty cel postępowania. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej tym celem jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu oraz umożliwienie umorzenia zobowiązań niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.

Syndyk podejmuje czynności w ramach kompetencji, jakie przyznają mu przepisy prawa upadłościowego. Działania syndyka skupią się na ustaleniu składników majątku upadłego, objęciu zarządem majątku upadłego, a następnie na likwidacji tego majątku. W toku postępowania dokonywane są także zgłoszenia wierzytelności, pozyskiwane są informacje o upadłym, a w dalszej kolejności przygotowany jest plan podziału kwot uzyskanych ze sprzedaży składników masy upadłości oraz plan spłaty wierzycieli.

Obowiązkiem upadłego jest wskazanie i wydanie całego swojego majątku syndykowi. Ponieważ postępowanie upadłościowe jest postępowaniem dobrowolnym i najczęściej wszczynanym na wniosek samego dłużnika (legitymację do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ma również wierzyciel) współpraca z syndykiem w tym zakresie leży w interesie upadłego.

Po ogłoszeniu upadłości syndyk nawiązuje kontakt z upadłym. Z obserwacji przeprowadzonych postępowań upadłościowych wynika, że właśnie spotkanie z syndykiem jest tym etapem postępowania, które budzi największe obawy upadłych i rodzi wiele pytań. Czy syndyk wejdzie do domu Upadłego bez zapowiedzi, skonfiskuje majątek, pozbawi go dachu nad głową?

Aby uspokoić gonitwę myśli oraz stres przed pierwszym spotkaniem z syndykiem, wskazujemy, że syndyk po otrzymaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości podejmie czynności zmierzające do nawiązania kontaktu z upadłym, ale zrobi to w szczególności  drogą listowną, poprzez wiadomość e-mail, kontakt telefoniczny, a jedynie w ostateczności, w przypadku braku kontaktu z upadłym, syndyk może udać się pod adres zamieszkania upadłego w celu przedstawienia, poinformowania upadłego o kolejnych etapach postępowania, jego prawach i obowiązkach oraz uzyskania informacji o majątku upadłego. Syndyk nie został wyposażony w kompetencje, które pozwalałby mu na wejście do mieszkania upadłego i kontrolę majątku bez zapowiedzi i zgody upadłego. Przepisy prawa upadłościowego nie obligują również syndyka do spotkań w miejscu zamieszkania upadłego. Przeważnie spotkania odbywają się w siedzibie kancelarii syndyka.

Upadły po ogłoszeniu upadłości nie powinien obawiać się więc wtargnięcia syndyka do swojego mieszkania. Jednakże musi pamiętać, że fundamentem procesu upadłościowego jest współpraca pomiędzy nim, a syndykiem, który przez kolejne miesiące będzie przeprowadzał go przez cały proces postępowania upadłościowego.

W razie pytań czy wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego (+48 22 299 74 78) lub mailowego (kancelaria@lewandowskikancelaria.pl).

Paulina Krukowska

prawnik

DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved. ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.