Prawnik prawo upadłościowe Warszawa | Lewandowski

Kancelaria zajmuje się doradztwem w zakresie upadłości konsumenckiej oraz przedsiębiorców (w tym spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Adwokat, radca prawny, prawnik - upadłość konsumencka - pomoc prawna.
WYJŚCIE Z DŁUGÓW

Upadłość konsumencka
oraz przedsiębiorcy

PRAWNIK PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Nasza kancelaria zajmuje się doradztwem w zakresie upadłości zarówno przedsiębiorców (w tym spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)  jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zagrożonych niewypłacalnością. W toku postępowania upadłościowego świadczymy kompleksowe usługi dla dłużników oraz wierzycieli.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Nowelizacja upadłości konsumenckiej, która weszła w życie 24 marca 2020 roku zrewolucjonizowała postępowanie  upadłościowe prowadzone wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencką”). Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany mają na celu uproszczenie zasad ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a także skrócenie trwania postępowania upadłościowego. Usługi świadczone przez naszą Kancelarię koncentrują się na:

 • analizie możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 • sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
 • reprezentacji w toku postępowania upadłościowego przed Sądem, syndykiem oraz wierzycielami
 • sporządzeniu wniosku o ustalenie planu spłat wierzycieli lub wniosku o umorzenie zobowiązań upadłego bez określenia planu spłaty.

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

W przypadku, gdy postepowanie restrukturyzacyjne nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, jedynym rozwiązaniem dla wyjścia z kryzysu staje się złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę postępowania począwszy od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, aż do prawomocnego zakończenia postępowania upadłościowego.

Zakres usług dla dłużników:

 • analiza stanu prawnego przedsiębiorstwa oraz jego kondycji finansowej, celem ustalenia możliwości ogłoszenia upadłości
 • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • przeprowadzenie przygotowanego postępowania likwidacyjnego (tzw. pre-pack)
 • przeciwdziałanie ogłoszeniu upadłości dłużnika w przypadku wniosku wierzyciela
 • reprezentacja w toku postępowania upadłościowego przed Sądem, syndykiem oraz wierzycielami
 • przeciwdziałanie odpowiedzialności majątkowej członków Zarządu za zobowiązania spółki
 • sporządzenie wniosku o ustalenie planu spłat oraz umorzenie zobowiązań dłużnika
 • przeciwdziałanie orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakres usług dla wierzycieli:

 • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika
 • przygotowanie zgłoszenia wierzytelności w toku postępowania upadłościowego
 • reprezentacja wierzyciela w trakcie ustalania listy wierzytelności poprzez wniesienie sprzeciwu od listy wierzytelności, czy zażalenia na postanowienie w przedmiocie sprzeciwu
 • sporządzenie wniosku o wyłączenie składników majątkowych z masy upadłości
 • reprezentacja interesów wierzyciela na zgromadzeniu wierzycieli oraz radzie wierzycieli
 • reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.