Co dalej z uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym? - Lewandowski Kancelaria

Co dalej z uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostało wprowadzone ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-10 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1086, dalej jako: Ustawa z 19 czerwca 2020 r.). Szybko okazało się, że jest to najczęściej wybierana metoda restrukturyzacji przez przedsiębiorców zmagających się z problemami finansowymi. Wpływ na to ma niewątpliwie sposób prowadzenia tego postępowania oraz fakt, że w praktyce o wiele częściej dochodzi do zawarcia układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego niż w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Ustawa z 19 czerwca 2020 r. pierwotnie przewidywała, że z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego można skorzystać jedynie do 30 czerwca 2021 r. Ze względu jednak na duże zainteresowanie nowym trybem postępowania restrukturyzacyjnego oraz jego efektywność i skuteczność w życie ma wejść znowelizowana procedura postępowania o zatwierdzenie układu, na stałe wprowadzająca do porządku prawnego te rozwiązania. W tym celu prowadzone były prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw. Projektowana nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego zakłada wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań uproszczonej restrukturyzacji w postępowaniu o zatwierdzenie układu z kilkoma modyfikacjami. Zmiany te mają wejść w życie od dnia 01 grudnia 2021 r. Wychodząc również naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa nowelizacja zakłada wydłużenie możliwości obwieszczania o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie dotychczasowych przepisów do dnia 30 listopada 2021 r. Sejm przyjął przedmiotową ustawę po poprawkach Senatu w głosowaniu jednomyślnym na posiedzeniu w dniu 28 maja 2021 r. Od wprowadzeniem projektowanych zmian dzieli nas jeszcze podpis Prezydenta.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest obecnie zdecydowanie najprostszym i najszybszym postępowaniem restrukturyzacyjnym, przede wszystkim dlatego, że otwiera je nie sąd, ale sam przedsiębiorca z udziałem doradcy restrukturyzacyjnego. To też oznacza niższe koszty i krótszy czas trwania. Kluczowy jest także moment obwieszczenia o otwarciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. To od tego dnia liczony jest czteromiesięczny termin na złożenie wniosku o zatwierdzenie układu. Niezłożenie tego wniosku oznacza, że postępowanie zostanie umorzone z mocy prawa.

Dłużnicy o wiele chętniej wybierają uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, gdyż już z momentem obwieszczenia o jego otwarciu pozwala ono na ich zabezpieczenie poprzez zawieszenie z mocy prawa postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności objętych układem. Za niedopuszczalne uznawane jest wszczęcie egzekucji o taką wierzytelność, wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenie zabezpieczenia. Dodatkowo po otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego obowiązuje zakaz wypowiadania bez zgody nadzorcy układu umów kluczowych dla działalności przedsiębiorcy (ich katalog znajduje się w prawie restrukturyzacyjnym), takich jak np.: umowy leasingu czy umowy najmu.

Pomimo ogromnych plusów uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, należy również wskazać jego słabe strony, jak pozostawienie w mocy zajęć rachunków bankowych czy wierzytelności utrudniające przeprowadzenie restrukturyzacji i uzyskanie płynności finansowej przez restrukturyzowanego przedsiębiorcę.

Projektowane zmiany w postępowaniu o zatwierdzenie układu przewidują jednak modyfikacje zmierzające do wyeliminowania problemów pojawiających się w uproszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Zwiększenie ochrony dłużników ma zapewnić możliwość uchylenia zajęć rachunków bankowych i wierzytelności dokonanych w postępowaniu egzekucyjnym czy zabezpieczającym oraz zawieszenie z mocy prawa postępowań egzekucyjnych obejmujących cały majątek dłużnika. Modyfikacje zawierają także rozszerzenie katalogu umów objętych zakazem wypowiadania o inne umowy o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz zniesienie ograniczeń w zakresie regulowania przez dłużnika wierzytelności objętych układem.

Planowaną nowelizację należy ocenić pozytywnie. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne okazało się skutecznym i szybkim sposobem przeprowadzenia restrukturyzacji. Zwiększenie prawdopodobieństwa zawarcia układu pozwala uniknąć upadłości wielu przedsiębiorców i daje szansę na kontynuację ich działalności gospodarczej.

 

Potrzebujesz kompletnej pomocy w zakresie prowadzenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego?

Napisz do nas: kancelaria@lewandowskikancelaria.pl lub zadzwoń +48 22 299 74 78

 

Izabela Wardaszko

Radca prawny

DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved. ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.