AdwokatErnest Ściegienny

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Członek Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Od 2017 roku zawód wykonuje w kancelarii indywidualnej, świadcząc usługi na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.
Specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz w dziedzinie prawa upadłościowego. Prowadzi postępowania w sprawach o upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz upadłość przedsiębiorców.

Reprezentuje Kancelarię Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego Pawła Lewandowskiego w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Wydaje również na zlecenie Kancelarii opinie prawne.

Ekspert z zakresu prawa konsumenckiego. Od 2015 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich oraz Fundacją Konsumentów.
Włada językiem angielskim.

https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/06/2021_05_27_MLd_8227_p_2x3_s-e1623877641879.jpg

SKONTAKTUJ SIĘErnest Ściegienny

Adwokat
Adres
ul. Ciechocińska 26
02-924 Warszawa
Telefon
+48 606 904 436
E-mail
ernest.sciegienny
@lewandowskikancelaria.pl
DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.