Nasza kancelaria

Kancelaria Pawła Lewandowskiego zapewnia pełne wsparcie w zakresie prawa upadłościowego, cywilnego i gospodarczego. Pomaga firmom i osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub próbują odzyskać swoje należności.

RESTRUKTURYZACJA

Usługi dla dłużników:
 • Analiza stanu prawnego przedsiębiorstwa, której celem jest ustalenie możliwości wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego;
 • Wybór właściwego postępowania restrukturyzacyjnego;
 • Sporządzenie wniosku restrukturyzacyjnego;
 • Reprezentacja w toku postępowania restrukturyzacyjnego przed sądem, wierzycielami i urzędami;
 • Sporządzenie wstępnego planu restrukturyzacyjnego oraz planu restrukturyzacyjnego;
 • Pełnienie funkcji nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy.
Usługi dla wierzycieli:
 • Reprezentacja w toku postępowania restrukturyzacyjnego, w tym również na zgromadzeniach wierzycieli oraz na radzie wierzycieli;
 • Doradztwo w kwestii zawarcia układu z dłużnikiem, oceny jego ryzyka oraz opłacalności zawartych w nim propozycji.

Upadłość przedsiębiorcy

Usługi dla dłużników:
 • Analiza stanu prawnego przedsiębiorstwa – jej celem jest ustalenie dopuszczalności ogłoszenia upadłości;
 • Analiza stanu prawnego, która pomoże ustalić, czy możliwe będzie umorzenie zobowiązań po zakończeniu postępowania upadłościowego (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);
 • Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • Przeprowadzenie przygotowanej likwidacji (tzw. „pre-pack”);
 • Obrona przed ogłoszeniem upadłości, gdy wniosek złożył wierzyciel;
 • Reprezentacja w toku postępowania upadłościowego przed sądem, syndykiem i wierzycielami;
 • Sporządzenie wniosku o ustalenie planu spłat i umorzenie zobowiązań;
 • Obrona przed orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Obrona przed odpowiedzialnością majątkową członków zarządu i reprezentantów.
Usługi dla wierzycieli:
 • Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika;
 • Zgłoszenie wierzytelności oraz reprezentacja wierzyciela w toku ustalenia listy wierzytelności (sprzeciw od listy wierzytelności, zażalenie na postanowienie w przedmiocie sprzeciwu);
 • Sporządzenie wniosku o wyłączenie z masy upadłości i reprezentacja w postępowaniu;
 • Reprezentacja na zgromadzeniu wierzycieli oraz na radzie wierzycieli;
 • Reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka

Głównym celem upadłości konsumenckiej jest umorzenie zobowiązań upadłego. Ogłoszenie upadłości to nie tylko szansa na pozbycie się długów, ale także na nowy początek. Nasza pomoc w tego typu postępowaniach może w szczególności polegać na:
 • Sprawdzeniu, czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie możliwe;
 • Sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • Reprezentacji w toku postępowania upadłościowego przed sądem, syndykiem i wierzycielami;
 • Sporządzeniu wniosku o wypłatę środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego;
 • Sporządzeniu wniosku o określenie planu spłat wierzycieli lub wniosku o umorzenie zobowiązań upadłego bez określenia planu spłat.

Obsługa biznesu

Kancelaria wspiera spółki i osoby prowadzące działalność gospodarczą na każdym etapie rozwoju biznesu. Nasza pomoc może polegać na:
 • Doradztwie w zakresie doboru odpowiedniej formy prawnej;
 • Zakładaniu spółek;
 • Sporządzaniu wniosków KRS;
 • Windykacji należności;
 • Sporządzaniu i analizie umów;
 • Prowadzeniu spraw sądowych.

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy usługi na rzecz osób fizycznych z zakresu prawa cywilnego. Reprezentujemy klientów przed sądem, pomagamy w negocjacjach i mediacjach oraz udzielamy porad prawnych. Prowadzimy:
 • Postępowania sporne;
 • Postępowania spadkowe;
 • Sprawy o zasiedzenie nieruchomości;
 • Sprawy o zniesienie współwłasności.

Postępowania

Przedstawiamy informacje dotyczące postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez Pawła Lewandowskiego.

 • Waldemar Brewiński
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Piotr Pełczyński

  sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XIX GU 779/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XIX GUp 37/20

  Postanowieniem z dnia 13 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Waldemara Brewińskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Do pobrania:

 • Mateusz Zyskowski
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Kamila Wasilewska

  sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XVIII GU 845/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XVIII GUp 119/20

  Postanowieniem z dnia 10 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Mateusza Zyskowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Kamilii Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Do pobrania:

 • Sylwia Wata
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Piotr Pełczyński

  sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XIX GU 1512/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XIX GUp 138/20

  Postanowieniem z dnia 13 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Sylwii Waty, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Do pobrania:

 • Konrad Brylski
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Piotr Pełczyński

  sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XVIII GU 674/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XIX GUp 80/20

  Postanowieniem z dnia 3 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Konrada Brylskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Do pobrania:

 • Włodzimierz Wiejski
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Piotr Pełczyński

  sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XIX GU 17/20
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XIX GUp 50/20

  Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Włodzimierz Wiejski, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Do pobrania:

 • Michał Jankowski
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Piotr Pełczyński

  sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XVIII GU 1122/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XVIII GUp 61/20

  Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Michała Jankowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Do pobrania:

 • Michał Jędras
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Piotr Pełczyński

  sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XVIII GU 1168
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – 

  Postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Michała Jędrasa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Do pobrania:

 • Łukasz Michalski
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Kamila Wasilewska

  sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XIX GU 857/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XIX GUp 55/20

  Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Łukasza Michalskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Kamilii Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Do pobrania:

 • Halina Wit
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Paweł Stosio

  sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XVIII GU 1031/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XVIII GUp 21/20

  Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Haliny Wit, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Do pobrania:

 • Tomasz Turowski
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Jarosław Zarębski

  sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XVIII GU 1439/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XVIII GUp 9/20

  Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Tomasza Turowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Do pobrania:

 • Szuba Roman
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: ASR Agnieszka Krajewska

  sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XVIII GU 90/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XVIII GUp 1029/19

  Postanowieniem z dnia 29 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Romana Szuby, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Do pobrania:

 • Małgorzata Solińska
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Anna Walenciak

  sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 77/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XIX GUp 1325/19

  Postanowieniem z dnia 28 maja 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Małgorzaty Solińskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Do pobrania:

 • Piwońska Hanna
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Łukasz Grzechnik

  sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XVIII GU 47/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XVIII GUp 1006/19

  Postanowieniem z dnia 22 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Hanny Piwońskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Do pobrania:

 • Daniel Majchrowski
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Agnieszka Kraszewska

  sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XVIII GU 656/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XVIII GUp 1392/19

  Postanowieniem z dnia 6 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Daniela Majchrowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Do pobrania:

 • Adam Dziurla
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Jarosław Zarębski

  sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XVIII GU 1437/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XVIII GUp 1461/19

  Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Adama Dziurli, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Do pobrania:

 • Anna Koszałka
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Anna Walenciak

  sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XVIII GU 204/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XVIII GUp 1444/19

  Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Anny Koszałki, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Do pobrania:

 • Marzena Malinowska
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Jarosław Zarębski

  sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XIX GU 803/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XIX GUp 1325/19

  Postanowieniem z dnia 27 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Krzysztofa Getki, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Do pobrania:

 • Marzena Fitzke
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Jarosław Zarębski

  sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XVIII GU 701/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XVIII GUp 1295/19

  Postanowieniem z dnia 18 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Marzeny Fitzke, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Do pobrania:

 • Krzysztof Getka
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Jarosław Zarębski

  sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XVIII GU 514/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XVIII GUp 1279/19

  Postanowieniem z dnia 14 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Krzysztofa Getki, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Do pobrania:

 • Stępień Maria
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Piotr Kędzierski

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XIX GU 637/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XIX GUp 1316/19

  Postanowieniem z dnia 24 października 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Marii Stępień, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR  Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Do pobrania:

 • Nowosiad Klaudia
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Łukasz Grzechnik

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XVIII GU 585/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XVIII GUp 1231/19

  Postanowieniem z dnia 28 października 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Klaudii Nowosiad, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR  Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Do pobrania:

 • Paulina Gajowy
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Łukasz Grzechnik

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XVIII GU 529/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XVIII GUp 1199/19

  Postanowieniem z dnia 22 października 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Pauliny Gajowy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR  Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Do pobrania:

 • Bruliński Robert
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Paweł Stosio

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XIX GU 248/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XIX GUp 1318/19

  Postanowieniem z dnia 25 października 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Roberta Brulińskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR  Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Do pobrania:

 • Andrzej Dawnis
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Jarosław Zarębski

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XVIII GU 121/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XVIII GUp 1100/19

  Postanowieniem z dnia 9 września 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Andrzeja Dawnisa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR  Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Do pobrania:

 • Edyta Brzuzek
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Piotr Kędzierski

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XIX GU 306/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – 

   

  Postanowieniem z dnia 1 lipca 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Edyty Brzuzek, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR  Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • Joanna Wysokińska
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Anna Walenciak

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości –
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XVIII GUp 954/19

   

  Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość  Joanny Wysokińskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR  Annę Walenciak oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

   

  Do pobrania:

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • Agata Sommer
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Łukasz Grzechnik

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XVIII GU 237/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – 

   

  Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Agaty Sommer, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR  Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • Leszek Plata
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Anna Walenciak

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 266/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – 

   

  Postanowieniem z dnia 28 maja 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość  Leszka Platy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR  Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • Grażyna Bytner
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Anna Walenciak

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 268/19

   

  Postanowieniem z dnia 20 maja 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Grażyny Bytner, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR  Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • Dariusz Barylewicz
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Ewa Grąbczewska

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 2656/18
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 268/19

   

  Postanowieniem z dnia 20 marca 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Dariusza Barylewicza, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR  Ewy Grąbczewskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

   

  Do pobrania:

  postanowienie o ogłoszeniu upadłości

  wzor-pisemnego-zgloszenia-wierzytelnosci

 • Vinh Phu Tran
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Katarzyna Kuć-Kwaśniewska

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 254/1
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 325/19/19

   

  Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Vin Phu Tran, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR  Katarzyny Kuć- Kwaśniewskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

   

  Do pobrania:

  postanowienie o ogłoszeniu upadłości

  wzor-pisemnego-zgloszenia-wierzytelnosci

   

   

 • Irena Kokosza
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Monika Mysiakowska-Choina

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 2298/18
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 81/19

   

  Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Ireny Kokoszy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • Eliza Boroń
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Jarosław Zarębski

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 2310/18
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 168/19

   

  Postanowieniem z dnia 20 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Elizy Boroń, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • Magdalena Szyszko
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: ASR Agnieszka Kraszewska

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 2068/18
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 124/19

   

  Postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Magdaleny Szyszko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • Teresa Abid
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Łukasz Grzechnik

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 2284/18
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 123/19

   

  Postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Teresy Abid, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Łukasz Grzechnik oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

   

  Do pobrania:

  postanowienie o ogłoszeniu upadłości

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • Marcin Ciecierski
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Anna Żuława

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 1982/18
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 89/19

   

  Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Marcin Ciecierski, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

   

 • Daniel Szudrawski
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Ewa Grąbczewska

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 1131/18
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 901/18

   

  Postanowieniem z dnia 17 październik 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Daniela Szudrawskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Ewy Grąbczewskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 25 października 2018 roku.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości D. Szudrawski

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • Martyna Popowicz
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Ewa Maciejewska

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 1724/18
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 1039/18

   

  Postanowieniem z dnia 22 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Grzegorza Dyjasa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Ewy Maciejewskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 29 listopada 2018 roku.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości M. Popowicz

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • Grażyna Kulesza
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Katarzyna Kuć-Kwaśniewicz

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 1747/18
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 826/18

   

  Postanowieniem z dnia 11 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Grażynę Kuleszę, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 20 grudnia 2018 roku.

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości G. Kuleszy

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • Michał Kmiecik
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Daria Popłonyk

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 1528/18
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 826/18

   

  Postanowieniem z dnia 26 września 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Grzegorza Dyjasa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 10 października 2017 roku.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości M. Kmiecik

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • Jakub Gajcy
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Katarzyna Kuc-Kwaśniewicz

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 1568/18
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 1071/18

   

  Postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Macieja Tobiańskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuc-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

   

 • Grzegorz Dyjas
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Daria Popłonyk

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 1589/18
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 928/17

   

  Postanowieniem z dnia 20 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Grzegorza Dyjasa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 27 listopada 2017 roku.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości G. Dyjas

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • Janusz Drela
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Krystyna Gawrońska-Figat

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 1496/18
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 1048/18

   

  Postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Doroty Dreli, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Krystyny Gawrońskiej-Figat oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 3 grudnia 2018 roku.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości T. Drela

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • Dorota Drela
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Krystyna Gawrońska-Figat

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 13495/18
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 895/18

   

  Postanowieniem z dnia 21 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Doroty Dreli, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Krystyny Gawrońskiej-Figat oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 22 października 2018 roku.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości D. Drela

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • Andrzej Daniłowski
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Małgorzata Kamińska

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 874/18
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 751/18

  Postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Andrzeja Daniłowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kamińskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 4 września 2018 roku.

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości A. Daniłowski

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • Tadeusz Sudczak
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Piotr Pełczyński

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 18/17
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 200/17

   

  Postanowieniem z dnia 20 marca 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Tadeusza Sudczaka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 4 kwietnia 2017 roku.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości T. Sudczak

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

   

 • Ewa Stachowska
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Aneta Kaftańska

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 1277/17
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 602/17

   

  Postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Ewy Stachowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędzię-komisarz w osobie SSR Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 18 sierpnia 2017 roku.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości E. Stachowska

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

   

 • Leszek Kupis
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Jarosław Zarębski

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 1069/17
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 482/17

   

  Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Leszka Kupisa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 7 lipca 2017 roku.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości L. Kupis

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • Jacek Kaczor
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Monika Gajdzińska-Sudomir

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 557/16
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 369/16

   

  Postanowieniem z dnia 12 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Jacka Kaczora, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 25 lipca 2016 roku.

  Postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy połączył niniejszą sprawę ze sprawą prowadzoną pod sygnaturą X GUp 369/16 do wspólnego prowadzenia pod sygnaturą X GUp 369/16. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie Moniki Gajdzińskiej-Sudomir.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości J. Kaczor

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • Cubus Sp.zo.o.
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Kamila Wasilewska

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XIX GU 533/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XIX GUp 1192/19

   

  Postanowieniem z dnia 3 września roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Cubus Sp.zo.o.  z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

   

  Do pobrania:

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

   

 • AN-KOP Mirosław Stankiewicz
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Agnieszka Kraszewska

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 1185/18
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XIX GUp 559/19

   

  Postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość AN-KOP Mirosław Stankiewicz  z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • Belinwest Sp.zo.o.
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Monika Mysiakowska-Choina

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 200/18
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 486/18

   

  Postanowieniem z dnia 21 maja 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Avalon Development Group Sp.zo.o.  z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie Belinwest

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • Timer Sp.zo.o.
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Kamila Wasilewska

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – XIX GU 34/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – XIX GUp 1090/19

   

  Postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Timer sp.zo.o  z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Kamilii Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • Avalon Development Group Sp.zo.o.
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Łukasz Grzechnik

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 467/19
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp

   

  Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Avalon Development Group Sp.zo.o.  z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

  wzor-pisemnego-zgloszenia-wierzytelnosci

 • Impuls Sp.zo.o.
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Daria Popłonyk

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 1472/18
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 1170/18

   

  Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Twins sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Impuls sp.zo.o.

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

   

 • GRUPA LM SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

  Sędzia-komisarz: SSR Monika Mysiakowska-Choina

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 1236/16
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 704/16

   

  Postanowieniem z dnia 24 października 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Grupy LM Sp. z o.o. z siedzibą w Kawęczynku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 7 listopada 2016 roku.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Grupy LM sp.zo.o.

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

   

 • Dream Car Competition sp. z o.o. sp.k. w upadłości
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Ewa Królikowska-Saks, zastępca Sędziego-komisarza: SSR Arkadiusz Zagrobelny

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 1625/16
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 455/17

   

  Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Dream Car Competition sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000608110, NIP: 5272763631). Jednocześnie Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Ewy Królikowskiej-Saks, zastępcę Sędziego-komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 28 czerwca 2017 roku.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Dream Car Competition sp.zo.o. sp.k

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

   

 • COSMATRADE sp. z o.o. w upadłości
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Monika Gajdzińska-Sudomir

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 1197/17
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 704/16

   

  Postanowieniem z dnia 2 października 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość COSMATRADE sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 17 października 2017 roku.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości COSMATRADE sp.zo.o.

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • BBUD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w upadłości
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Piotr Pełczyński, zastępca Sędziego-komisarza: SSR Aleksandra Ziółkowska-Majkowska

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 836/17
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 692/17

   

  Postanowieniem z dnia 14 września 2017 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość BBUD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000400511). Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego, zastępcę Sędziego-komisarza w osobie SSR Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Jednocześnie Sąd zatwierdził warunki sprzedaży przedsiębiorstwa BBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w upadłości na rzecz HORMED PL Construction s.r.o. z siedzibą w Ołomuńcu (Republika Czeska) za cenę w kwocie 1.700.000,00 zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych) zgodnie z projektem umowy sprzedaży stanowiącym załącznik do pisma pełnomocnika Dłużnika z dnia 1 września 2017 roku (k. 313-314v.);

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 25 września 2017 roku.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości BBUD sp.zo.o.

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • AMPOL Andrzej Piotrowski w upadłości likwidacyjnej
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: Aleksandra Ziółkowska-Majkowska

  sygn. akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości – X GU 475/15
  sygnatura akt postępowania upadłościowego – X GUp 180/15

   

  Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Andrzeja Piotrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AMPOL Andrzej Piotrowski obejmującą likwidację majątku. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

  Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 7 maja 2015 roku.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości uprawomocniło się 12 maja 2015 roku.

   

  Do pobrania:

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości AMPOL Andrzej Piotrowski

  Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 • GreenTech Polska S.A.
 • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
  VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Piotr Pełczyński

  sygn. akt w przedmiocie otwarcia postępowania układowego – VIII GR 3/20

  Postanowieniem z dnia 13 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie układowe GreenTech Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

 • Marcin Domański SPORT-BIKE
 • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
  VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Aneta Kaftańska

  sygn. akt w przedmiocie otwarcia postępowania układowego – VIII GR 7/19

  Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie układowe Marcin Domański SPORT-BIKE z siedzibą w Legionowie. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Anetę Kaftańską oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

 • Odlewnia “Elzamech” Sp.zo.o.
 • Sąd Rejonowy w Elblągu
  V Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Beata Banaszek-Piotrowska

  sygn. akt w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego – V GR 3/19

  Postanowieniem z dnia 17 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył przyspieszone postępowanie układowe Odlewni “Elzamech” Sp.zo.. z siedzibą w Warszawie. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Beaty Banaszek-Piotrowskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

 • Vertikal Sp.zo.o.
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Łukasz Grzechnik

  sygn. akt w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego – X GR 113/18

  Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył przyspieszone postępowanie układowe Vertikal Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

 • AB OVO Lingerie S.A.
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Piotr Kędzierski

  sygn. akt w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego – X GR 39/18

  Postanowieniem z dnia 4 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył przyspieszone postępowanie układowe AB OVO Lingerie S.A.z siedzibą w Warszawie. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

 • TERMOGUM Sp.zo.o.
 • Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  Sędzia-komisarz: SSR Małgorzata Brzozowska

  sygn. akt w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego – X GR 10/18

  Postanowieniem z dnia 21 marca 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył przyspieszone postępowanie układowe TERMOGUM Sp.zo.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. Sąd wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Małogrzaty Brzozowskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego.

kontakt

Kancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego

Paweł Lewandowski

ul. Ojcowska 1, 02-918 Warszawa

tel. : +48 22 651 80 94

e-mail: kancelaria@lewandowskikancelaria.pl

NIP: 521 349 45 95

Skontaktuj się z nami
Niniejsza strona używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę cookies.