Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ? RODO ?) informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Paweł Lewandowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokata i Do radcy Restrukturyzacyjnego Paweł Lewandowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Ojcowskiej 1, 02-918 Warszawa , NIP 521 349 45 95 (dalej Kancelaria Paweł Lewandowski wykonuje zawód Doradcy Restrukturyzacyjnego (nr licencji 735) w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz zawód Adwokata wpisanego na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie pod numerem WAW/Ad w/7315.

Każdy Klient Kancelarii podaje dane osobowe dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwe rozpoczęcie wykonania usługi na rzecz Klienta. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia na Państwa rzecz usług pomocy
prawnej ( 6 ust. 1 lit. b RODO).

W ramach wykonywania zawodu Doradcy Restrukturyzacyjnego administrator danych osobowych działa na podstawie postanowienia właściwego Sądu. Przetwarzanie danych osobowych jest wówczas niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), który polega na przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa ( w szczególności ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;
b) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; lub
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; a także
d) przenoszenia danych;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy lub prowadzenia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wykonania
umowy lub prowadzenia postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jeżeli życzą sobie Państwo dowiedzieć się więcej o tym jak przetwarzamy Państwa dane osobowe, zapraszamy do kontaktu z nami kancelaria @kancelarialewandowski.

DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved. ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa, Sadyba.