Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ RODO ”) informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Paweł Lewandowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokata i Do radcy Restrukturyzacyjnego Paweł Lewandowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Ojcowskiej 1, 02-918 Warszawa , NIP 521 349 45 95 (dalej Kancelaria Paweł Lewandowski wykonuje zawód Doradcy Restrukturyzacyjnego (nr licencji 735) w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz zawód Adwokata wpisanego na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie pod numerem WAW/Ad w/7315.

Każdy Klient Kancelarii podaje dane osobowe dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwe rozpoczęcie wykonania usługi na rzecz Klienta. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia na Państwa rzecz usług pomocy
prawnej ( 6 ust. 1 lit. b RODO).

W ramach wykonywania zawodu Doradcy Restrukturyzacyjnego administrator danych osobowych działa na podstawie postanowienia właściwego Sądu. Przetwarzanie danych osobowych jest wówczas niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), który polega na przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa ( w szczególności ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;
b) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; lub
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; a także
d) przenoszenia danych;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy lub prowadzenia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z wykonania
umowy lub prowadzenia postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jeżeli życzą sobie Państwo dowiedzieć się więcej o tym jak przetwarzamy Państwa dane osobowe, zapraszamy do kontaktu z nami kancelaria @kancelarialewandowski.

DANE KONTAKTOWEKancelaria Adwokata i Doradcy Restrukturyzacyjnego
Paweł Lewandowski
NIP: 521 349 45 95
ul. Ciechocińska 26, 02-924 Warszawa
ZNAJDŹ NAS Media społecznościowe
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://lewandowskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.

Copyright by Paweł Lewandowski. All rights reserved.